Poszukujemy osób do pracy na następujących stanowiskach:

  1. Osoba do prowadzenia zajęć z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat
  2. Animator do prowadzenia urodzin
  3. Osoba pisząca scenariusze zajęć

Ad. 1

Poszukujemy osób do prowadzenia zajęć

wyjaśniających zjawiska z obszaru fizyki, chemii i biologii w oparciu o eksperymenty,

na podstawie gotowych scenariuszy.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Miejsce pracy: Warszawa i okolice.

Od kandydatów oczekujemy:

– optymizmu, uśmiechu i entuzjazmu (warunki konieczne),

– zaangażowania i dynamizmu w działaniu,

– dobrej komunikacji i łatwości nawiązywania kontaktu z dziećmi,

– umiejętności inspirowania i zaciekawiania,

– zainteresowania chemią/ fizyką/ techniką/ biologią,

– punktualności i odpowiedzialności,

– umiejętności pracy w ściśle określonych ramach czasowych,

– wysokiej kultury osobistej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi jest mile widziane, ale nie jest konieczne.

Zakres zadań:

– przygotowanie stanowiska pracy (w tym częściowo materiałów),

– prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 5-10 lat,

– prowadzenie dokumentacji.

Oferujemy:

– elastyczne godziny pracy dostosowane do Twoich możliwości,

– pracę w szkołach w Warszawie lub okolicy w oparciu o gotowe scenariusze zajęć,

– możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracy z grupą,

– zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w Warszawie lub okolicy.

 

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do przesłania swojego CV na adres: info@pracowniaeksperymentu.pl wraz z krótką wypowiedzią na temat: „Dlaczego chciałabym/ chciałbym dołączyć do zespołu „Pracowni Eksperymentu”? Co mogę zaoferować? Czego oczekuję od pracodawcy?”

W mailu prosimy określić wysokość oczekiwanego wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie 45 minutowych zajęć.

Prosimy o dołączenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Jeśli chcesz nas upoważnić do kontaktu także w przypadku kolejnych rekrutacji, uprzejmie prosimy o dopisanie dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Z góry dziękujemy za przesłane dokumenty jednocześnie informując, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Ad. 2

Poszukujemy animatorów do prowadzenia urodzin dla dzieci w wieku 4-11 lat

na podstawie gotowych scenariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

– optymizmu, uśmiechu i entuzjazmu (warunki konieczne),

– doświadczenia i zamiłowania do pracy z dziećmi,

– zaangażowania i dynamizmu w działaniu,

– dobrej komunikacji i łatwości nawiązywania kontaktu z dziećmi,

– umiejętności inspirowania i zaciekawiania,

– zainteresowania chemią/ fizyką/ techniką/ biologią,

– punktualności i odpowiedzialności,

– umiejętności pracy w ściśle określonych ramach czasowych,

– wysokiej kultury osobistej.

Zakres zadań:

– prowadzenie urodzin w oparciu o gotowe scenariusze

Oferujemy:

– elastyczne godziny pracy dostosowane do Twoich możliwości, (głównie w weekendy i w godzinach popołudniowych)

– możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracy z grupą,

– zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do przesłania swojego CV na adres: info@pracowniaeksperymentu.pl wraz z krótką wypowiedzią na temat: „Dlaczego chciałabym/ chciałbym prowadzić urodziny w „Pracowni Eksperymentu”?”

W mailu prosimy określić wysokość oczekiwanego wynagrodzenia brutto za poprowadzenie 60 minutowych urodzin.

Prosimy o dołączenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Jeśli chcesz nas upoważnić do kontaktu także w przypadku kolejnych rekrutacji, uprzejmie prosimy o dopisanie dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Z góry dziękujemy za przesłane dokumenty jednocześnie informując, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Ad. 3

Poszukujemy osób piszących scenariusze interaktywnych zajęć dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Od kandydatów oczekujemy:

– zainteresowania chemią/ fizyką/ techniką/ biologią,

– umiejętności jasnego i konkretnego wyrażania myśli na piśmie,

– doświadczenia w pracy z dziećmi/ w opracowywaniu scenariuszy zajęć,

– umiejętności inspirowania i zaciekawiania.

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do przesłania swojego CV na adres: info@pracowniaeksperymentu.pl wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego chciałabym/ chciałbym napisać scenariusz dla „Pracowni Eksperymentu”?”

W mailu prosimy określić wysokość oczekiwanego wynagrodzenia brutto za przygotowanie szczegółowego scenariusza 45 minutowych zajęć.

Prosimy o dołączenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Jeśli chcesz nas upoważnić do kontaktu także w przypadku kolejnych rekrutacji, uprzejmie prosimy o dopisanie dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Z góry dziękujemy za przesłane dokumenty jednocześnie informując, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.