RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) potocznie zwane RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Pracownię Eksperymentu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych osobowych jest JAExperts Jan Amborski, ul. Madalińskiego 4a lok. 5, 02-513 Warszawa, NIP 521-175-11-31, REGON 362297436.
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu: A – realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z eksperymentami dla dzieci (przetwarzane dane to: imię i nazwisko dziecka, numer szkoły, klasa, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dziecka, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu oraz, w niektórych przypadkach dane o stanie zdrowia dziecka) oraz, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę B – publikacji zdjęć zawierających wizerunek Państwa dziecka w celu umieszczenia ich na profilu Organizatora w mediach społecznościowych i/lub na jego stronie internetowej (przetwarzane dane to: wizerunek dziecka) i/ lub C – przesłania do Państwa informacji o półkoloniach współorganizowanych przez Administratora (przetwarzane dane to: imię i nazwisko dziecka, numer szkoły, klasa, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dziecka, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu oraz, w niektórych przypadkach dane o stanie zdrowia dziecka)
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa – ze wstępnych deklaracji uczestnictwa w zajęciach wypełnianych podczas spotkań w szkołach, z formularzy zgłoszeniowych, rozmów telefonicznych, z SMS-ów i z korespondencji emailowej.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Wyjątkiem mogą być niektóre szkoły, w których Kierownicy świetlicy proszą o przesłanie list dzieci zapisanych na zajęcia. Wtedy dane: imię i nazwisko oraz numer klasy, do której uczęszcza dziecko, są przekazywane Kierownikowi świetlicy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: A – możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przez zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b, A – w przypadku podania danych dotyczących stanu zdrowia dziecka (dane wrażliwe) podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 9, ust. 2 lit.a, B i C – Państwa zgoda wyrażona w Formularzu zgłoszeniowym – art. 6, ust. 1 lit. a.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane, do momentu cofnięcia przez Państwa zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda) lub do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy. Następnie dane zostają zniszczone i usunięte z systemu informatycznego.
 8. W związku z przetwarzanie danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/
 9. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać w odniesieniu do podstawy prawnej, dla której zostały przetwarzane.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzeniu, w tym profilowaniu.
 11. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: info@pracowniaeksperymentu.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 515 766 001.